Det kan vi tilbyde

 • ""
Den anonyme rådgivning har en række forskellige tilbud, som du kan benytte dig af.

Hos DeDrikkerDerhjemme kan vi tilbyde følgende: 

 • Telefonrådgivning 
 • Samtaler med børn og unge
 • Bevidningsgrupper for børn og unge
 • Familiesamtaler
 • Pårørendesamtaler 
 • Løsning af forældrekonflikter
 • Rådgivning af professionelle 
 • Deltagelse i netværksmøder
 • Deltagelse i familierådslagning
 • Oplæg af børne- og familiekonsulenterne på skoler, institutioner og for ansatte i Børnefamiliecenter København.