Henvisning til hjælp

Alkohol i familien - der er hjælp at hente

Der findes flere tilbud til både til rådgivning af børn, unge og familier, men også til oplæg og rådgivning af fagpersoner.

Vores tilbud

Børn og unge, der vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer, har behov for at få hjælp til at italesætte og bearbejde de oplevelser og følelser de har haft i forbindelse med:

  • At verden forekommer uforståelig  
  • At situationer forekommer kaotiske
  • At være vidne til skræmmende optrin
  • At føle sig ensomme og anderledes

Jeg er blevet meget stærkere og har lært at tænke på noget andet.

- Pige, 14 år

efter forløb i DeDrikkerDerhjemme

DeDrikkerDerhjemme er et anonymt rådgivningstilbud til børn og unge fra 0 til 25 år og deres familier. Forældre kan få samtaler, der styrker forældrerollen og forælderen med forbruget kan motiveres til at gå i behandling. Samarbejde med andre professionelle omkring barnet prioriteres højt, da erfaringerne viser, at det er af afgørende betydning, at familien får åbnet op for hemmelighederne, og alle får kendskab til alkoholproblemets omfang. 

Børne- og familieterapeuterne i DeDrikkerDerhjemme er uddannede familie- og psykoterapeuter med speciale i børne- og familiesamtaler og alkoholproblemers indflydelse på relationerne i familien.

Rådgivning af fagpersoner

DeDrikkerDerhjemmes konsulenter rådgiver andre behandlere, lærere, pædagoger, sagsbehandlere m.v. og holder oplæg om alkohols påvirkning i familier med børn.

Andre tilbud til børn og familier

Der findes flere tilbud for børn og familier, der lever med alkoholproblemer. I alle tilbud er det muligt at være anonym, dog har alle rådgivere skærpet underretningspligt ved bekymrende forhold.

Familieværkstedet er et tilbud til familier, som har oplevet rusmiddelproblemer og har børn fra 0 - 6 år. Familieværkstedet tilbyder kursusforløb hvor familierne arbejder med at bearbejde den påvirkning, rusmiddelforbruget har haft på familiemedlemmerne. Og familien får støtte og redskaber til bedre at klare hverdagen.

TUBA er en åben og anonym rådgivning for unge fra 13-35 år. Rådgivningen af de unge foregår både i grupper og individuelt. TUBA holder oplæg for fagpersoner.

U-turn - rådgivning til unge under 25 år med alkohol- eller rusmiddelproblemer.

Alkolinjen - her kan du få hjælp og information omkring rådgivningstilbud i hele Danmark.

Tilbud til forældre

Den største hjælp for barnet er, hvis forælderen holder op med at drikke.

I Center for rusmiddelbehandling København kan  voksne over 18 år, der drikker for meget eller er afhængige af alkohol få behandling. Centret arbejder bl.a. med familieorienteret behandling, hvor hele familien inddrages og forældrerollen styrkes samtidig med, at den drikkende modtager hjælp til at nedsætte eller stoppe alkoholforbruget.