Hvem kan få hjælp?

Vi hjælper både børn, unge, forældre og professionelle.

Alle børn og unge, der søger hjælp i forbindelse med en forælder eller pårørendes alkohol- eller stofforbrug, eller personer, der i arbejdet med børn og unge har mistanke om svigt på grund af én eller begge forældres alkohol eller stofforbrug, kan henvende sig til DedrikkerDerhjemme. 

Børn og unge 

I DeDrikkerDerhjemme får børn og unge hjælp til at håndtere de udviklingsmæssige konsekvenser, rusmiddelforbruget kan have skabt. De får hjælp til at bearbejde ubehagelige oplevelser og værktøjer til at håndtere de problemer, de står i. DeDrikkerDerhjemme hjælper børnene til at tale med deres forældre om, hvordan rusmiddelproblemet påvirker dem.

Forældre  

Forældrene bliver gjort opmærksomme på, hvordan alkohol eller stofforbruget påvirker familien og får hjælp til at forholde sig til konstruktivt og støttende overfor deres børn.

Fagpersoner

DeDrikkerDerhjemmes rusmiddelkonsulenter indgår i forskellige sammenhænge, som fx rådgivning og sparring med socialrådgivere, familiebehandlere, lærere og pædagoger. 

Henvendelserne kan ske på baggrund af

  • En bekymring for om der er et alkohol eller stofproblem i familien.
  • Hvordan får jeg talt med barnet?
  • Hvordan får jeg talt med forældrene?
  • Hvordan hjælper jeg familien?