Hvordan påvirkes barnet?

De fleste børn, der vokser op i en familie med alkohol- eller stofproblemer, oplever først og fremmest forandringer hos deres mor og far.

Ofte taler forældrene ikke om problemet. Alle lader som om, at problemet ikke eksisterer. Virkeligheden fordrejes. Barnet får aldrig nogen forklaring på, hvad der sker, og det, som barnet ser og oplever, benægtes af forældrene. Dermed mister barnet troen på, hvad det oplever og muligheden for følelsesmæssig bearbejdning af det, der sker.

Min mor elsker kun alkohol, hun er ligeglad med mig, ellers ville hun ikke drikke

- Dreng, 12 år

Barnet kæmper med:

  • At alkoholproblemet er tabuiseret – der bliver ikke talt om det, barnet oplever
  • Forståelse – barnet ved ikke (afhængig af alder), at forældres forandring er knyttet til alkohol
  • Sammenhæng – barnet forstår ikke, hvorfor forældrenes forandring sker og hvorfor virkeligheden fordrejes
  • Information – barnet har brug for viden om alkoholproblemets indflydelse på familien