Mere viden om alkohol og familier

Hvis du ønsker mere viden om alkohol og familier, er der flere steder, du kan søge information.

Information og rådgivning

Sundhedsstyrelsen

Alkohol og Samfund

Pjecer og materiale til download

Redskab til tidlig opsporing: Alkohol og stoffer i børnefamilier - Ser du tegnene? 
(til fagpersoner)

Sundhedsstyrelsen: Den nødvendige samtale (til fagpersoner)

Sundhedsstyrelsen: En børnehavefe og en skolealf (til fagpersoner)

Sundhedsstyrelsen: Når forældre drikker for meget (til unge og forældre)

Sundhedsstyrelsen: Tal med en voksen (til unge)