Underretning

Rettidig omsorg: Socialrådgiver: Hvad sker der på rådhuset?

Som fagperson, der arbejder med børn, har du en skærpet underretningspligt.

Skærpet underretningspligt betyder, at hvis du har en formodning om, at et barn har brug for særlig støtte, så skal du underrette dit lokale Borgercenter Børn og Unge (BBU).

Er du (almindelig) borger, har du en almindelig underretningspligt. Underretningspligten gælder naturligvis også, når du er bekymret for et barn på grund af mors eller fars alkoholforbrug.

Hvad sker der, når du underretter?

Når du underretter Borgercenter Børn og Unge (BBU), vil en sagsbehandler tale med familien og undersøge, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse (§50).

Når der er lavet en børnefaglig § 50-undersøgelse, bliver det vurderet om der er behov for støtte til barnet/familien. Støtte kan f.eks. være, at familien får bevilliget en kontaktperson, psykologhjælp, familiebehandling eller en aflastningsfamilie. Kun som allersidste udvej anbringes barnet.

Har en af forældrene et alkoholproblem, kan en del af støtten også være, at barnet eller familien får hjælp til sin situation i DeDrikkerDerhjemme, og/eller at forælderen går i alkoholbehandling. Planlægningen af, hvilken støtte familien skal have, foregår i samarbejde med forældrene.

Hvordan underretter du?

Københavns Kommunes hjemmeside kan du se, hvad du skal gøre, hvis du vil underrette Socialforvaltningen om et barn, du er bekymret for.

Det er god praksis at inddrage forældrene, inden du sender underretningen, så de er forberedte og evt. indforståede med, at der søges om hjælp til deres barn og familie. Husk dog, at hvis du er bekymret for, om der er overgreb på barnet, skal du sende underretning uden at orientere forældrene.

Her kan du se en tegning over, hvad der sker, hvis BBU vurderer, at der er behov for at starte en § 50 undersøgelse op.

Du kan også kontakte din lokale BBU-enhed:

Amager
Lyongade 25
2300 København S
tlf.: 33 17 23 37
e-mail: bbu-amager@sof.kk.dk

Bispebjerg
Ørnevej 55
2400 København NV
tlf.: 33 17 50 13
e-mail: bbu-bispebjerg@sof.kk.dk

Brønshøj-Husum-Vanløse 
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj
tlf.: 33 17 47 10
e-mail: bbu-bhv@sof.kk.dk

City-Østerbro
Svendborggade 5
2100 København Ø
tlf.: 33 17 49 20
e-mail: bbu-city-osterbro@sof.kk.dk

Nørrebro
Griffenfeldsgade 44
2200 København N
tlf.: 33 17 40 15
e-mail: bbu-norrebro@sof.kk.dk

Valby-Vesterbro-Kgs. Enhave
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
tlf.: 33 17 55 04
e-mail: bbu-vvk@sof.kk.dk