Regler og lovgivning

I følgende kan du læse om, hvordan lovgivningen er på socialområdet.

Du kan altid kontakte os på telefon eller mail, hvis du lever med forældre, der har et alkohol- eller et stofproblem. En forælder, en lærer, en socialrådgiver, en familiebehandler eller en anden person med tilknytning til dig kan også henvende sig på dine vegne. Vi fører ikke journaler eller giver oplysninger om dig videre til andre. Undtagen hvis vi i rådgivningen får kendskab til, at du fysisk eller psykisk vantrives og udsættes for omsorgssvigt af grov karakter. Det kunne fx være, at du er udsat for vold eller seksuelt misbrug. Kender vi dit navn og din adresse, har vi pligt til at give oplysninger om dig videre til Socialforvaltningen.

Socialforvaltningen har ansvaret for, at du tilbydes den nødvendige hjælp, og at du ikke udsættes for yderligere overgreb. Vi vil selvfølgelig først og fremmest tale med dig om, hvor alvorligt situationen er for din sikkerhed og udvikling. Og om at det ikke er i orden, at du skal leve under sådanne forhold.

Børn og unge har en selvstændig ret til rådgivning i henhold til Servicelovens § 11. Der kræves ikke tilladelse fra dine forældre eller den, der har myndigheden over dig. At rådgivningen er anonym betyder, at der ikke kan stilles krav om oplysning af fx navn eller andre data, hvis du alene ønsker rådgivning. Der oprettes heller ingen sag i anledning af din henvendelse om rådgivning.

Tavshedspligt

Tavshedspligt betyder, at vi ikke videregiver oplysninger om dig til andre. Børne-familieterapeuterne har tavshedspligt jf. straffelovens § 152, det gælder både når du ringer til os og det du fortæller os.

Underretningspligt

Hvis konsulenterne får kendskab til, at et barn eller en ung fysisk eller psykisk vantrives og udsættes for omsorgssvigt af grov karakter, skal vi kontakte socialforvaltningen. Det kunne fx være vold eller seksuelt misbrug. Ifølge lov om social service § 153 har alle offentlige ansatte skærpet underretningspligt. Socialforvaltningen har derefter ansvaret for, at du tilbydes den nødvendige hjælp, og at du ikke udsættes for yderligere overgreb.