Hvornår er det et problem?

Alkohol er del af mange voksnes hverdag, men når forældres rusmiddelforbrug påvirker børnene, er der et problem.

Rusmiddelproblemer findes i alle samfundsgrupper og er omgærdet af tabu, hvilket gør det vanskeligt både at erkende og søge behandling for problemet. Problemet benægtes og virkeligheden fordrejes, når pårørende eller professionelle påpeger konsekvenserne af rusmiddelforbruget. Derfor er det vigtigt, at personer omkring barnet er opmærksomme og står fast på at hjælpe barnet.

Relationen mellem barn og voksen belastes når:

  • brugen af alkohol virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, som skal varetages i en familie
  • de følelsesmæssige bånd belastes af en anden persons brug af alkohol

Kilde: Chefpsykolog Frid Hansen 1990

Hold øje med tegn hos både børn og forældre

Når børn mistrives, kan årsagen være forældres rusmiddelproblemer. Derfor skal vi alle være opmærksomme på tegn hos forældre og mistrivsel hos børnene. Tegn hos forældre er, at de forandrer sig, når de drikker for meget. Det belastende for barnet er den forandring, der sker med mor eller far, når de på grund af rusmidler f.eks.:

  • bliver mere optaget af egne behov end af barnets behov
  • har svært ved at opretholde de regler, den forudsigelighed og struktur, som er vigtig for et barn
  • svinger i humør uden nogen egentlig grund
  • skændes mere, og den ene eller begge forældre bliver kede af det
  • lover ting, de ikke kan holde, eller kommer til at sige ting, som sårer barnet