Hvordan påvirker alkoholproblemet forældreevnen?

Alle forældre elsker deres børn og ønsker det bedste for dem. Derfor kan det være svært at forstå, at en forælder har et rusmiddelproblem.

Rusmiddelproblemet medfører svigt i forældrefunktionen, hvilket giver sig til udtryk i, at rollerne bliver vendt til, at barnet bekymrer sig for sine forældre.

Det er centralt at forstå, at selvom der ikke drikkes eller bliver brugt stoffer hele tiden, hver dag, så lever barnet i en uforudsigelig verden, hvor han eller hun går og venter på og er utryg ved, hvornår forælderen begynder at gøre det igen.

Rusmiddelproblemets cyklus i forhold til familiesamspillet – de fire faser hvor rusmidler er på spil:

 Den voksne med alkoholproblemetBarn/partner
RusfasenEr påvirket

Krise, ustabilitet, højt angstniveau, prøver at begrænse rusmiddelindtaget

Efter rusfasenAbstinenser, syg, overfølsom, utilregnelig, angre det skete, skyldfølelse, løfter om at stoppe, indgår aftalerSætter egne behov til side, hjælper den der drikker og/eller er påvirket af andre stoffer. Ved, at det er kortvarigt, men spiller med ift. løfter
Ædru faseLivet ”normaliseres” og opleves ofte som en god periode. Parforholdet får det bedre. Gode intentioner om fremtidenPartner er optaget af fremtiden. Barnet er mere skeptisk. Oplever nye og måske skrappere krav og grænser
Fasen før ny rusSkjulte forberedelser, løgne, manipulationer, konflikter, dårligt humørPrøver at få kontrol over økonomi. Meget opmærksom på partners adfærd. Trykket stemning. Børn glemt/ mister opmærksomhed

Kilde: Olav Mortensen 1996

Bevar forståelsen for både forældre og barn

For de fleste mennesker begynder et rusmiddelproblem i det små. De gør det for at hygge sig, have det sjovt eller slappe af. For nogle udvikler rusmiddelforbruget sig derefter til et større forbrug og til en vane, som er vanskelig at bryde igen. Nogle bliver afhængige.

Selv med stor viljestyrke er det vanskeligt at stoppe med at indtage rusmidler, når man er blevet afhængig.

Forældre opdager ikke altid, at deres barn lider under forbruget. Få forældre ved, at den måde rusmidler forandrer deres personlighed på, i sig selv kan være vanskelig at håndtere for barnet.

Det kan være meget smertefuldt for forældre at indse, at de måske har skadet deres barn uden at ville det. Som fagperson er det vigtigt, at du bevarer empatien og forståelsen både for barnets og forældrenes situation, med fokus på konsekvenserne for barnet.