Tegn hos barnet

Alle de sædvanlige tegn på mistrivsel kan være udtryk for, at der er rusmiddelproblemer i familien. Få mere viden om typisk adfærd og tegn her.

Tegn hos barnet

Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

Ovenstående video forklarer tegnene for et barn, der er beskrevet herunder.

Børn i familier med rusmiddelproblemer har ikke en bestemt psykologisk profil, men udviser forskellige tegn på trivselsproblemer. Barnets signaler og reaktioner skal forstås ud fra, at et rusmiddelproblem ødelægger familiens struktur, regler, rutiner, kommunikation og følelsesmæssigt klima. Nogle børn kan være gode til helt at skjule, at de lever under meget belastende forhold.

Fysiske tegn

 • ondt i maven
 • ondt i hovedet
 • ufrivillig vandladning

Psykiske tegn

 • trist og ked af det, depressiv
 • angst
 • lavt selvværd
 • koncentrationsproblemer, virker bekymret
 • træthed
 • skoleproblemer, har ofte fravær og vanskeligheder med venner

Børn i familier med alkoholproblemer er typisk

 • opmærksomme på andres behov, tilsidesætter og undertrykker egne behov, ”mine behov og følelser er ikke vigtige”
 • opmærksomme på at aflæse forældrenes og andre voksnes adfærd, ”jeg bliver nødt til at styre og kontrollere”
 • præget af lavt selvværd, ”det er en hemmelighed”
 • selvkritiske, ”det er min skyld, at min far/mor drikker”, ”det er mig der er forkert”
 • ensomme, ”jeg er alene og må klare mig selv”, ”jeg kan ikke stole på andre”
 • ønsker ikke at tage kammerater med hjem

Børn er loyale og elsker deres forældre, og derfor er de optaget af både at skjule, hvordan det er derhjemme og at løse familiens problemer.

Vær særligt opmærksom, hvis barnet

 • ikke glæder sig til højtider og fødselsdag, da disse dage ofte er præget af stort alkoholforbrug
 • reagerer på tale om flasker og alkohol
 • har et meget veludviklet sprog omkring at drikke alkohol
 • har viden om, hvad der sker, når man drikker
 • fortæller om berusede voksne
 • inddrager berusede forældre eller fulde folk i deres leg
 • reagerer påfaldende ved synet af berusede folk eller øl- eller vinflasker
 • opsøger andre børn, hvis forældre også drikker
 • skriver stil om alkoholproblemer i hjemmet

Typiske roller for børn i familier med rusmiddelproblemer

Barnets løsningsstrategier kan opdeles i følgende roller, som barnet kan gå ind i, alt efter hvordan situationen er derhjemme:

Helten

 • er et barn, der tidligt tager et stort ansvar for forældrene og mindre søskende
 • er almindeligvis dygtig i skolen, vellidt af skolekammerater og lærere
 • klarer opgaver, som ikke er alderssvarende
 • oversamarbejder, overfungerer
 • udviser særlig stor handlekraft
 • er ikke vant til at lege

Klovnen

 • underholder og optræder for at lette på stemningen i familien
 • afværger ubehagelige situationer ved at få andre til at grine
 • forsøger at fjerne opmærksomhed fra familien og skjule sin egen situation ved klovneri 

Syndebukken

 • har udadreagerende adfærd
 • tiltrækker negativ opmærksomhed for at fjerne opmærksomhed fra alkoholproblemet
 • kommer let i konflikter
 • har svært ved at falde til ro
 • beskytter sig ved at være hård og ligeglad

Det usynlige barn

 • trækker sig fra omverdenen
 • undgår konflikter og opmærksomhed
 • bruger meget tid alene, dagdrømmer
 • er stille, virker træt og trist
 • udviser tegn på angst og depression
 • har ofte mave- og hovedpine
 • har ufrivillig vandladning
 • har tendens til selvskadende adfærd.

Husk derudover, at ”almindelige” tegn på mistrivsel også kan skyldes rusmiddelproblemer i familien.