Tegn

Det kan være svært at skelne tegn på rusmiddelproblemer i familien fra tegn på andre vanskeligheder eller problemer i et barns liv. Her kan du læse mere om dem.

Uagtet hvorfor barnet viser tegn på, at han eller hun ikke trives, så er det altid en god idé at være opmærksom og tale med barnet. Hvis man har brug for det, kan man drøfte det med en kollega, men ikke lade sig tale væk fra ens bekymring, da man hurtigt kan blive bange for at tage fejl og derved miste fokus på barnet.

Børn fra familier med rusmiddelproblemer er ofte meget loyale over for deres forældre og siger ikke noget om problemerne derhjemme. Derfor er det vigtigt, at pædagoger og lærere er opmærksomme på tegn, der kan indikere, at barnet ikke trives. Det kan være meget subtile tegn, da børn er rigtig gode til at passe på deres forældre og sørge for, at alting virker som om, det er i den skønneste orden. På samme måde er der ofte en af forældrene, der ikke drikker og som kompenserer og sørger for barnet, men det betyder ikke, at alkoholproblemet ikke påvirker barnet.

Børn der lever i familier med rusmiddelproblemer er på konstant mentalt overarbejde. Og det kommer til udtryk på forskellige måde hos forskellige børn.

Uadreagerende adfærd

 • Kommer i konflikt med andre børn og med lærere
 • Tiltrækker sig negativ opmærksomhed
 • Ukoncentreret, rastløs – har svært ved at finde ro
 • Pludselig ændring af adfærd
 • Overreagerer - har voldsomme reaktioner på almindelige hændelser
 • Klovneadfærd
 • Fjoller meget
 • Sætter sig selv i centrum ved at få andre til at grine
 • Forsøge at aflede ved at underholde

Indadreagerende

 • Barnet er trist 
 • Deltager ikke i fælleskabet
 • ”Det usynlige barn” – gør ikke meget væsen af sig
 • Håndterer sin virkelighed ved at trække sig ind i sig selv
 • Måske ensom

Det overtilpassede barn

 • Indadreagerende i sin adfærd og overkompenserer
 • Stille og veltilpasset
 • Perfektionistisk
 • Pligtopfyldende
 • God i skolen
 • Overdrevent ansvarsfuld
 • Tager ansvar for andre, særligt sine forældre og mindre søskende

Psykiske tegn

 • Angst og depressionssymptomer
 • Tristhed
 • Manglende lyst til at gå i skole
 • Kontrollerende og styrende adfærd
 • Svært ved at kende egne behov
 • Meget optaget af andres behov 
 • Hemmelighedsfuld omring familien
 • Udviklingsforstyrrelser (ikke alderssvarende udvikling)
 • Spiseforstyrrelser
 • ADHD (ses også hos nogle børn med forældre med rusmiddelproblemer)

Andre tegn

 • Barnet har ikke sine ting i orden: madpakker, idrætstøj, lektier, kommer for sent i skole
 • Barnet har forkert tøj på i forhold til årstiden
 • Børn reagerer med kroppen. Fx har ondt i maven eller ondt i hovedet
 • Inviterer ikke kammerater med hjem

Underretningspligt

Som fagperson har du skærpet underretningspligt: Hvis du har grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, skal du underrette dit lokale Borgercenter Børn og Unge (BBU) ifølge Servicelovens § 153.