Til forældre

Denne side er til dig, der er forælder og vil ændre dit forbrug af alkohol eller stoffer.

Hvornår er forbruget et problem?

Hvis du er i tvivl om dit alkoholforbrug eller forbrug af stoffer påvirker din familie, kan du stille dig selv disse spørgsmål:

 • Er der nogen, der har påtalt din måde at drikke på, eller at du virker påvirket?
 • Er der nogen i din familie, der bliver kede af den måde, du drikker på?

Forbruget af rusmidler er et problem, når rusmidlet virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, som skal varetages i en familie. Og når de følelsesmæssige bånd mellem forældre og barn forstyrres af brugen af rusmidler.

Rådgivningen arbejder ud fra principper om

 • At have fokus på barnet/den unge
 • At møde hvert barn/ung/familie med lydhørhed, respekt og anerkendelse af deres specifikke situation samt at finde og styrke den enkelte og familiens motivation for ændring af problemet
 • Anerkendelse af, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og at børn har allermest brug for kompetente forældre
 • At have fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder hos det enkelte barn/den unge/familien
 • At sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet/den unge

Hos os kan du få

 • Samtale med fokus på at tilrettelægge et forløb for dit barn og familie
 • Råd og vejledning
 • Personlige samtaler
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler
 • Støttende samtaler forælder og barn
 • Samtale med fokus på at tilrettelægge et forløb for dit barn og familie 

Til dig, der er pårørende

At være pårørende til en, der har et alkohol- eller stofproblem, har ofte en lang række konsekvenser, du ikke er fuldt klar over.

Den stærkeste følelse er ofte følelsen af magtesløshed og håbet om, at det nok bliver bedre i morgen, at han/hun stopper med at drikke/tage stoffer. Alkohol og stofproblemer går sjældent over af sig selv.

Der er ofte knyttet meget skam til at tage fat om problemet og forholde sig til, hvordan alle i familien bliver påvirket at ”den usynlige elefant” i rummet.

Du kan komme til:

 • at tillade, at et andet menneskes opførsel påvirker og præger dit og din families liv i urimelig grad
 • at være optaget af at kontrollere den anden og reagere mere end agere
 • at drikke sammen med den, der drikker
 • at undskylde og dække over og dermed hindre den, der har et rusmiddelproblem, i selv at opleve følgerne af sin adfærd
 • at overtage arbejde, der ikke bliver gjort af den, der har problemet

Hos os kan du få hjælp og støtte

 • Råd og vejledning
 • Samtale om tilbud til dit barn og din partner/familie
 • Personlige samtaler
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler
 • Støttende samtaler forælder og barn
 • Samtale om hvordan der skabes tryghed/sikkerhed for dit barn.