DeDrikkerDerhjemme udvider

  • ""
DeDrikkerDerhjemme udvider deres målgruppe og har fået tre nye børne- og familiekonsulenter.

DeDrikkerDerhjemmes målgruppe omfattede oprindeligt børn og unge op til 20 år fra familier med alkoholproblemer. Med udvidelsen går målgruppen til og med 24 år og omfatter børn og unge i familier med både alkohol- og stofforbrug samt deres familier og gravide.

Tre nye børne- og familiekonsulenter

I forbindelse med udvidelsen blev Stine Filholm, Anna Gjerluf Nielsen og Tine Lystoft i juni 2016 ansat som børne- og familiekonsulenter hos DeDrikkerDerhjemme. De nye konsulenter har alle erfaring med børn, unge og rusmidler og skal sammen med Ann Provis og Elisabeth Hartmann varetage rådgivning af børn, unge og deres familier samt undervisning af fagpersoner.

Tæt på børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Udvidelsen sker som del af Københavns Kommunes projekt ”Tæt på børn og unge i familier med rusmiddelproblemer”, der er støttet af Socialstyrelsen. Projektet tilsigter at styrke indsatsen til børn og unge i familier med alkohol- og stofproblemer. I projektet samarbejder DeDrikkerDerhjemme med Familieværkstedet København, Center for Rusmiddelbehandling København og TUBA for at skabe bedre muligheder for hjælp til børn og unge i Københavns Kommune.

Samarbejdet skal sikre, at flere børn og unge får rådgivnings- og behandlingstilbud, der styrker dem i at håndtere de udfordringer, som følger af deres opvækst i familier med alkohol- eller stofproblemer.

Medarbejdere fra DeDrikkerDerhjemme kan kontaktes per telefon eller email.

Læs mere om udvidelsen her.