Om os

DeDrikkerDerhjemme er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge fra hjem med alkohol- eller stofproblemer. Her kan du læse mere om os.

DeDrikkerDerhjemme er en rådgivning, der er specialiseret i viden om, hvordan man hjælper børn, unge og deres familier, når én eller begge forældre har problemer med alkohol eller stoffer. Vi rådgiver og hjælper børn og unge op til 25 år. Konsulenterne i DeDrikkerDerhjemme er uddannet familie- og psykoterapeuter med speciale i børnesamtaler og rusmiddelproblemers indflydelse på relationerne i familien.  

Samtalerne kan være af forskellig varighed og omfang. Nogle forløb kan være samtaler med kun den unge eller den ene forælder, mens andre forløb kræver samtale med flere pårørende og fagpersoner omkring barnet og familien.

Hvem kan få hjælp?

Vi hjælper både børn, unge, forældre og professionelle.

Alle børn og unge, der søger hjælp i forbindelse med en forælder eller pårørendes alkohol- eller stofforbrug, eller personer, der i arbejdet med børn og unge har mistanke om svigt på grund af én eller begge forældres alkohol eller stofforbrug, kan henvende sig til DedrikkerDerhjemme. 

Børn og unge 

I DeDrikkerDerhjemme får du som barn eller ung hjælp til at håndtere de udviklingsmæssige konsekvenser, rusmiddelforbruget kan have skabt. Du får hjælp til at bearbejde ubehagelige oplevelser og værktøjer til at håndtere de problemer, du står i. DeDrikkerDerhjemme hjælper dig til at tale med dine forældre om, hvordan rusmiddelproblemet påvirker dig.

Forældre  

Som forældre bliver du/I gjort opmærksomme på, hvordan alkohol eller stofforbruget påvirker familien og får hjælp til at forholde dig/jer til konstruktivt og støttende overfor jeres børn.

Fagpersoner

DeDrikkerDerhjemmes rusmiddelkonsulenter indgår i forskellige sammenhænge, som fx rådgivning og sparring med socialrådgivere, familiebehandlere, lærere og pædagoger. 

Henvendelserne kan ske på baggrund af

 • En bekymring for om der er et alkohol eller stofproblem i familien.
 • Hvordan får jeg talt med barnet?
 • Hvordan får jeg talt med forældrene?
 • Hvordan hjælper jeg familien? 

Det kan vi tilbyde

Hos DeDrikkerDerhjemme kan vi tilbyde: 

 • Telefonrådgivning

 • Samtaler med børn og unge 0- 25år

 • Børnegrupper for 10-14 år

 • Bevidningsgrupper ad hoc for unge

 • Familiesamtaler

 • Forældresamtaler

 • Pårørendesamtaler 

 • Rådgivning af professionelle

 • Deltagelse i netværksmøder

 • Oplæg og temaundervisning på skoler, institutioner, for BBU, Børnefamiliecenter København og andre.