Til fagpersoner

Tegn på alkoholproblemer i familien

På disse sider kan du, der arbejder med børn i København, få mere viden om børn i familier med alkohol- eller stofproblemer.

Alt for mange børn vokser op i familier, hvor alkohol eller stoffer fylder for meget. Derfor er det vigtigt, at personer omkring barnet kan læse barnets signaler og ved, hvordan de skal håndtere situationen.

Du kan her på siden få viden om børns tegn og signaler, rusmiddelproblemets konsekvenser for barnet og hele familien og hvordan du handler, hvis du er bekymret for barnets trivsel. Du kan også downloade hæftet: Alkohol og stoffer i børnefamilier - Ser du tegnene?

Det har altid undret mig, at min far aldrig er blevet indrapporteret til kommunen, for alle pædagogerne har vidst det

- Nanna

Tidlig hjælp er afgørende for, hvordan barnet udvikler sig og trives. Det handler om at italesætte alkohol- eller stofproblemet og sikre, at børnene og familien får hjælp.

Tidlig indgriben er vigtig

Omkring 21.000 københavnske børn og unge vokser op i familier med alkoholproblemer. Det svarer til 1-2 i hver klasse. 

  • Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, har større risiko for at få fysiske, psykiske, sociale og skolemæssige problemer end andre børn
  • Børnene er mere belastede end hidtil antaget, op til seks gange mere end et gennemsnitligt dansk barn
  • Mere end hvert tredje barn har risiko for en DSM-IV diagnose (DSM-IV er et amerikansk diagnose system, der beskriver graden af lidelsen), hvert femte barn er i høj-risiko gruppen 
  • Halvdelen af børnene har emotionelle problemer udover det normale
  • Hovedparten af børnene angiver selv at være bekymrede, kede af det, utrygge og usikre på sig selv

Kilde: Helle Lindgaard 2012 familier med alkoholproblemer, Sundhedsstyrelsen 2008

Det er ligesom at have en usynlig elefant i stuen, som ingen taler om – men som fylder det hele

- Barn af mor, der drikker

 

Læs og download DeDrikkerDerhjemmes informationshæfte.