Tegn i samspillet med andre

Læg mærke til, hvordan forældre og barns samspil er med hinanden og andre, det kan give tegn på om et barn mistrives.

I samspillet med barnet kan forældrene

 • have dårlig kontakt til barnet
 • mangle nærvær
 • være uopmærksomme på barnets behov
 • have svært ved at engagere sig følelsesmæssigt
 • have urealistiske forventninger til barnet
 • være konfliktfyldt og have lav tolerance over for barnet

Over for forældrene kan barnet

 • være ekstremt registrerende og vagtsomt, da det ikke ved, hvilke regler, der gælder, da de afhænger af, om forældrene har drukket, har drikketrang, har tømmermænd eller om der er ”guld og grønne skove”.
 • udvise overdreven omsorgs- og ansvarsfunktion over for forældrene

Over for andre voksne i institutionen/skolen kan barnet

 • være ukritisk i sin kontakt
 • klæbe sig til fagpersonalet
 • være overdrevent intimt
 • være ekstremt registrerende
 • tage afstand

I samspil med andre børn kan barnet

 • have svært ved at etablere sociale kontakter
 • have svært ved at indgå i aktiviteter.